Reģionu komitejas atzinums “Virzībā uz Eiropas Savienības kosmosa stratēģiju pilsoņu interesēs”