Rakstisks jautājums E-0895/10 iesniedza Luigi Berlinguer (S&D) un Sergio Gaetano Cofferati (S&D) Komisijai. Bērnu tiesību aizsardzība