Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2012 al Comisiei din 10 mai 2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume