Rakstisks jautājums P-7778/10 Miguel Portas (GUE/NGL) Komisijai. Itālijas un Lībijas nolīgums un jūras robežu kontrole