Rakstisks jautājums E-4542/10 Antonyia Parvanova (ALDE) Komisijai. ES nostāja attiecībā uz situāciju Tuvajos Austrumos pēc flotiles incidenta