Informācija par datumu, kurā parakstīts Protokols, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Eiropas Savienības un Kaboverdes Republikas Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumā