Lieta C-471/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 14. septembrī iesniedza Augstākās tiesas Senāts (Latvijas Republika) — SIA Cido Grupa /Valsts ieņēmumu dienests