Komisijas Regula (EEK) Nr. 1713/93 (1993. gada 30. jūnijs), ar ko nosaka īpašus sīki izstrādātus noteikumus lauksaimniecības konversijas likmes piemērošanai cukura nozarē