Rakstisks jautājums E-4368/10 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) Komisijai. Jūras naftas platformu izraisīto vides katastrofu novēršana