Komisijas 09.11.2012. Lēmums, ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu (Lieta Nr. COMP/M.6694 - HELVETIA / CERTAIN PARTS OF GAN EUROCOURTAGE'S MARINE INSURANCE PORTFOLIO) saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)