Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9441 – EDF/Energy2Market) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES.)