Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9441 – EDF/Energy2Market) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)