Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9441 – EDF/Energy2Market) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG.)