Rakstisks jautājums E-8062/10 Joe Higgins (GUE/NGL) Komisijai. Draudi par kuģu būvētavu slēgšanu Itālijā