Lieta C-530/11: Prasība, kas celta 2011. gada 18. oktobrī — Eiropas Komisija/Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste