Paziņojums par dažu antidempinga pasākumu gaidāmo termiņa izbeigšanos