Rakstisks jautājums E-8643/10 Willy Meyer (GUE/NGL) Komisijai. Vidusjūra — planētas visapdraudētākā ekosistēma