Lieta T-477/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 4. marta spriedums — Mundipharma /ITSB ALK-Abelló ( AVANZALENE ) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes AVANZALENE reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme AVANZ — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)