Komisijas Regula (EK) Nr. 376/2008 ( 2008. gada 23. aprīlis ), ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (Kodificēta versija)