Rakstisks jautājums P-004602/11 Daniel Caspary (PPE) Komisijai. Retzemju metāla neodīma ieguve Ķīnā un tās radītais kaitējums videi