2011/880/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2011. gada 21. decembris ), ar ko groza I pielikumu Īstenošanas lēmumam 2011/402/ES par ārkārtas pasākumiem, kuri piemērojami no Ēģiptes importētām grieķu trigonellas sēklām un konkrētām sēklām un pupām (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 9524) Dokuments attiecas uz EEZ