ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumu izdarīšanu Regulā (EK) Nr. 1071/2009 un Regulā (EK) Nr. 1072/2009, lai tās pielāgotu norisēm nozarē (COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) Transporta un tūrisma komiteja Referents: Ismail Ertug