Lieta C-589/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 14. decembrī iesniedza Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Apvienotā Karaliste) — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/GMAC UK PLC