Rakstisks jautājums E-2594/10 iesniedza Nick Griffin (NI) Komisijai. Eiropola kritēriji