Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6239 – ONEX/JELD-WEN ) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru Dokuments attiecas uz EEZ