Lieta C-399/08 P: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 2. septembra spriedums — Eiropas Komisija/ Deutsche Post AG, Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV, UPS Europe NV/SA , Vācijas Federatīvā Republika (Apelācija — EKL 87. pants — Dalībvalstu piešķirts atbalsts — Pasākumi, ko veikusi Vācijas Federatīvā Republika par labu Deutsche Post AG — EKL 86. pants — Pakalpojumi ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi — Kompensācija par papildu izmaksām, kas radušās, īstenojot tirdzniecības ar zaudējumiem politiku pasta sūtījumu piegādes no vienas vietas uz citu sektorā — Priekšrocības esamība — Komisijas izmantotā pārbaudes metode — Pierādīšanas pienākums — EKL 230. pants — Pārbaudes Vispārējā tiesā apjoms)