Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6070 – Predica/Generali Vie/Europe Avenue) Tekst mający znaczenie dla EOG