Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.6070 — Predica/Generali Vie/Europe Avenue) Voor de EER relevante tekst