Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.6070 – Predica/Generali Vie/Europe Avenue) Text s významem pro EHP