Ohranjevanje in trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. septembra 2012 o obveznostih poročanja na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (2011/2291(INI))