Conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole Rezoluția Parlamentului European din 12 septembrie 2012 referitoare la obligațiile de raportare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (2011/2291 (INI))