Žuvų išteklių apsauga ir tausojantis naudojimas 2012 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ataskaitų teikimo įpareigojimų pagal Reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (2011/2291(INI))