Elollisten vesiluonnonvarojen säilyttäminen ja kestävä hyödyntäminen Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. syyskuuta 2012 elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa annetun asetuksen (EY) N:o 2371/2002 mukaisesta raportointivelvoitteesta (2011/2291(INI))