Kalavarude kaitse ja säästev kasutamine Euroopa Parlamendi 12. septembri 2012 . aasta resolutsioon määrusest (EÜ) nr 2371/2002 (ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta) tulenevate aruandekohustuste kohta (2011/2291(INI))