Rakstisks jautājums E-011126/10 Charles Tannock (ECR) Komisijai. Struktūrfondu izmantošanas noteikumi attiecībā uz darbavietu pārcelšanu no vienas dalībvalsts uz citu, īpaši attiecībā uz sabiedrību Twinings