Rakstisks jautājums E-000092/11 Andreas Mölzer (NI) Komisijai. Pārrobežu veselības aprūpe