Rakstisks jautājums E-011149/11 sers Graham Watson (ALDE) Komisijai. ES subsīdijas augu produktiem