Rakstisks jautājums E-010061/10 Ingeborg Gräßle (PPE) Komisijai. 2010. gadā izveidots 100. ģenerāldirektora amats