Komisijas paziņojums saistībā ar to, kā tiek īstenota Eiropas parlamenta un padomes direktīva 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu Dokuments attiecas uz EEZ (Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar direktīvu)