Rakstisks jautājums E-010751/11 Katarína Neveďalová (S&D) un Monika Flašíková Beňová (S&D) Komisijai. Bērnu ļaunprātīga izmantošana Pakistānā