Direktionens beslut om interna regler om begränsning av vissa rättigheter för registrerade i samband med behandling av personuppgifter inom ramen för den verksamhet som Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter bedriver2019/C 371/06