Sklep izvršilnega odbora o notranjih pravilih glede omejevanja nekaterih pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v okviru delovanja Agencije Evropske unije za temeljne pravice2019/C 371/06