Rozhodnutie výkonnej rady o interných predpisoch týkajúcich sa obmedzení určitých práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v rámci činnosti Agentúry Európskej únie pre základné práva2019/C 371/06