Deċiżjoni tal-Bord Eżekuttiv dwar regoli interni dwar restrizzjonijiet ta’ ċerti drittijiet ta’ suġġetti tad-data fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali fil-qafas tal-funzjonament tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali2019/C 371/06