Johtokunnan päätös sisäisistä säännöistä, jotka koskevat rekisteröityjen tiettyjen oikeuksien rajoittamista Euroopan unionin perusoikeusviraston toimintaan liittyvän henkilötietojen käsittelyn yhteydessä2019/C 371/06