Juhatuse otsus, milles sätestatakse sise-eeskirjad andmesubjektide teatavate õiguste piiramise kohta seoses isikuandmete töötlemisega Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti tegevuse raames2019/C 371/06