Lieta C-487/16 P: Tiesas (sestā palāta) 2017. gada 13. decembra spriedums – Telefónica SA/Eiropas Komisija (Apelācija — Aizliegtas vienošanās — Portugāles un Spānijas telekomunikāciju tirgi — Starp divām sabiedrībām noslēgtajā nolīgumā ietvertā klauzula par konkurences aizliegumu — Ierobežojums mērķa dēļ — Tiesības uz aizstāvību — Atteikums nopratināt lieciniekus — Naudas sodi — Pārkāpuma smagums — Atbildību mīkstinoši apstākļi)