Lieta T-413/12: Prasība, kas celta 2012. gada 20. septembrī — Post Invest Europe /Komisija