Mål C-63/19: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 14 januari 2021 –kommissionen mot Republiken Italien (Fördragsbrott – Artikel 258 FEUF – Direktiv 2003/96/EG – Beskattning av energiprodukter och elektricitet – Artiklarna 4 och 19 – Lagstiftning antagen av en autonom region i en medlemsstat – Bidrag till köp av bensin och diesel belastade med punktskatt – Artikel 6 c – Befrielse från eller nedsättning av punktskatter – Begreppet ”återbetalning av hela eller delar” av skatten – Bevis för ett samband mellan bidraget och punktskatten saknas)