Lieta C-188/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 30. aprīlī iesniedza Landgericht Düsseldorf (Vācija) – JG, ko likumīgi pāstāv MI un LH, u.c./OP kā Azurair GmbH likvidatore